Thursday, 27 June 2013

DISSEKERAD - S/T - LP

Classic swedish D-beat with members from Totalitar, Makabert Fynd and Avskum.

Poffen - Vocals
Mattis - Guitar
Pyri - Drums
Andre - Bass

Superb stuff  check 'em out


01 Välfärdsoffer 02:17
02 Påtvingade Värderingar 01:33
03 Dissekerad 01:38
Fruktans Lön 01:19
05 Missanpassad 01:29
06 Undergången Är Nära 00:57
07 Skiten Är Slut 02:15
08 Maktmissbruk 01:23
09 Liket Stirrar 01:18
10 Giftigt Avfall 01:20

No comments:

Post a comment